Форматиране на картата памет

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, форматирате я.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище] > [SD карта].
  2. Натиснете (икона Повече) > [Настройки на хранилището] > [Форматиране], след това извършете форматиране в следващия диалогов прозорец.

Забележка

  • Цялото съдържание на картата памет се изтрива, когато я форматирате. Първо се уверете, че сте направили резервно копие на всички данни, които искате да запишете. За да направите резервно копие на съдържанието, можете да го копирате на компютър.