Ниво на мащаба

Можете да мащабирате или увеличавате, за да подобрите видимостта на екрана на устройството.
 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [Ниво на мащаба].
 2. Изберете опция и натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

За да увеличите и направите всичко по-голямо

 1. В зависимост от избраната опция за увеличение, натиснете екрана три пъти или първо натиснете (бутон за достъпност), след това натиснете екрана.
 2. Плъзнете с два или повече пръста, за да се плъзне по екрана.
  За да излезете от режима за мащабиране, натиснете три пъти екрана или натиснете (бутон за достъпност).

Временно увеличаване на екрана

 1. В зависимост от избраната опция за увеличение натиснете три пъти екрана и я задръжте или първо натиснете (бутон за достъпност), след което докоснете и задръжте екрана.
 2. Плъзнете пръста си през екрана, за да преместите увеличената област.
  За да спрете увеличаването, вдигнете пръста си.

Съвет

 • С определени приложения можете също така да увеличи или намали мащаба чрез плъзгане върху дадена област.