Регулиране на настройките на динамичната вибрация в мултимедийно приложение

Можете да регулирате нивото на вибрациите, докато възпроизвеждате съдържание чрез мултимедийно приложение.
  1. Отворете желаното мултимедийно приложение, например, приложението Музика.
  2. Стартирайте изпълнението на мултимедийното съдържание.
  3. Натиснете клавиша за сила на звука, за да отворите панела за сила на звука.
  4. Плъзнете плъзгача за Динамична вибрация, за да зададете предпочитаното ниво за това приложение.

    Настройката Динамична вибрация е записана за следващия път когато използвате това приложение.

Забележка

  • Няма вибрация, ако силата на звука на мултимедията е настроена на тих режим.