Заснемане на снимка с Photo Pro

 1. Стартирайте Photo Pro.
  • Намерете и докоснете (икона Photo Pro).
  • Натиснете клавиша за камерата надолу докрай. Докато използвате приложението Камера, натиснете (икона Настройки) > [Старт. с клавиша за камера] > [Стартиране на Photography Pro], за да разрешите тази функция.
  • Докато използвате приложението Камера, натиснете [Режим] > (икона Photo Pro).
 2. Изберете режим на снимане.
  • AUTO (Автоматичен режим): Стойностите на настройките се определят по подходящ начин от Photo Pro, така че можете да правите снимки на всеки предмет при всякакви условия с добри резултати.
  • P (Програмируем автоматичен режим): Можете да правите снимки с автоматично коригирана комбинация от скорост на затвора и стойност по ISO.
  • S (Приоритет на скорост на затвора): Можете да правите снимки на бързо движещи се субекти и др. с ръчно коригирана скорост на затвора. (Стойността по ISO се регулира автоматично.)
  • M (Ръчна експозиция): Можете да правите снимки с желана скорост на затвора и стойност по ISO.
  • MR (Извикване памет): Можете да регистрирате често използвани режими или настройки предварително и да ги върнете при заснемане на снимки. Изберете [MR], след което натиснете [Задай], за да приложите настройките, показани в [Извик. настр. на камер.].
 3. Задайте настройките.
 4. Натиснете клавиша за камера наполовина надолу, за да фокусирате.

  Изображение, което показва как да държите устройството си, докато правите снимка с Photo Pro

 5. Натиснете клавиша за камерата надолу докрай.

Забележка

 • Няма бутон на затвора на екрана на готовност за Photo Pro. Използвайте клавиша за камерата на Вашето устройство.

За регистриране на често използвани комбинации от режими и настройки в режим MR (Извикване памет)

 1. Докато използвате Photo Pro, регулирайте настройките.
 2. Натиснете [MENU] > [Снимане] > [Рег. настройки за снимане].
 3. Потвърдете настройките, след което натиснете [Запиши].
  За да промените настройките, натиснете [Отказ], след това повторете процедурата, започвайки от стъпка 1.

Съвет

 • За да промените регистрираните настройки, повторете процедурата, започвайки от стъпка 1.