Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни, прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].
 2. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни данни

 1. Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.
 2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от приложенията] > (икона Настройки).
 3. В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни, процедирайте по следния начин.
  • За да зададете предупреждение за използване на данни, натиснете превключвателя [Предупр. за данните: задаване], за да разрешите функцията, след което натиснете [Предупреждение за данните], за да промените нивото на предупреждение.
  • За да зададете ограничение за мобилни данни, натиснете превключвателя [Задаване на лимит за данните], за да разрешите функцията, след което натиснете [Лимит за данните], за да промените ограничението за използване на данни.

Съвет

 • Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] натиснете [Цикъл на използване на данни от прилож.], след което задайте дата за нулиране.

Забележка

 • Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].
 2. В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни през Wi-Fi, продължете по следния начин.
  • За да проверите използването на мобилни данни, натиснете [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от приложенията].
  • За да проверите използването на данни през Wi-Fi, натиснете [Wi‑Fi] > [Пренос на данни през Wi-Fi].

Управление на използването на данни от отделните приложения

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].
 2. Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете [Мобилни данни и Wi‑Fi].
 3. Редактирайте опциите според желанието си.

Забележка

 • Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за използване на данни.