Сила на звука и вибрация

Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на клавишите за сила на звука или промяна на дадена настройка.

Можете да промените силата на звука на: звънене, мултимедийно съдържание, аларма и обаждания. В допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.

Забележка

 • Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

 1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да промените силата на звука на мултимедията.
  За да включите или изключите бързо силата на звука на мултимедия, натиснете (икона за сила на звука за мултимедия).
 2. За да промените силата на звука на обажданията, звъненето и известията или алармата, натиснете (икона коригиране на силата на звука).
  Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Натиснете [Вижте още] за повече опции.

Активиране на вибрационен режим

 1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
 2. Натиснете иконата над плъзгача веднъж или повече пъти докато се появи (икона Вибрация).

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].
 2. Натиснете превключвателя [Вибриране при обаждания], за да разрешите функцията.