Настройка на правилния фокус

Приложението Камера автоматично фокусира и разпознава очите или лицата на хората. Когато лицето е в кадър, камерата автоматично разпознава и се фокусира върху едно от очите със зелена рамка (Eye AF функция). Ако натиснете (икона Eye AF) докато фокусирате върху око, камерата превключва фокуса си върху лицето(ата).

Забележка

  • Функцията Eye AF е налична само при използване на основната камера.

Изображение за настройване на фокуса върху око.

Автоматично фокусиране

  1. Докато използвате основната камера, натиснете зоната, в която искате да фокусирате.
    (икона Задаване на фокус) се появява и камерата се фокусира върху зоната, която сте докоснали.
    За да промените зоната на фокусиране, натиснете екрана.
    За да заключите фокуса, натиснете клавиша за камерата наполовина надолу. Цветът на кръговата рамка се променя.
  2. Натиснете клавиша за камерата или натиснете бутона за затваряне, за да направите снимка.

Забележка

  • Тази опция зависи от избрания режим на заснемане.