Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.

Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки. Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички данни от него.

Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка

 • Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.
 1. Натиснете продължително клавиша за захранване.
 2. В менюто, което се отваря, натиснете [Рестартиране].
  Устройството се рестартира автоматично.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

 1. Натиснете продължително и едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на звука докато устройството започне да вибрира.
 2. В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете действията по-долу.
  • Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Освободете клавишите в този момент. Устройството се рестартира.
  • Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате клавишите. След още няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка

 • За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на фабричните настройки.
 • Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие всички данни от вашето устройство.
 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Опции за нулиране].
 2. Натиснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички данни].
 3. Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за отключване на екрана, за да продължите.
 4. За потвърждение, натиснете [Изтриване на всички данни].

Съвет

 • Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на фабричните настройки.