Промени след актуализиране на софтуера до Android 11

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 11, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 11.

Това Помощно ръководство не описва всички Android 11 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 11.

Запис на екрана на Вашето устройство

 1. Плъзнете лентата на състоянието надолу два пъти надолу и докоснете (икона за запис на екрана) в панела с Бързи настройки.

  Ако не можете да намерите (икона за запис на екрана), плъзнете панела с Бързи настройки наляво.

  Ако не можете да намерите иконата в панела с Бързи настройки, докоснете (икона Редактиране), и след това плъзнете и пуснете (икона за запис на екрана) в горната част на екрана.

 2. Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.

  За да спрете записа, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието за Запис на екрана.

Забележка

 • Това устройство за Запис на екрана и подобни функции, предоставени от други приложения, не могат да се използват едновременно с функцията [Екранна снимка] или с функцията [Записване] на Ускорител за игри приложението.

Нови функции на Ускорител за игри

Съхраняване на икони на игри

Можете да съхранявате и управлявате всички приложения за игри заедно в Моите игри. Иконите за игри, които съхранявате на екрана на приложението Ускорител за игри, ще бъдат скрити от началния екран и екрана с приложения.

За да използвате тази функция, докоснете (икона Настройки) (A) и включете превключвателя [Съхраняване на иконите на игрите].

За да включите тази функция, се уверете, че не сте променили началния екран от [Xperia Home] и че (икона Ускорител за игри) се намира на началния екран.

Изображение, показващо местоположението на иконата за настройка в горния десен ъгъл (A) на Ускорител за игри

Приложение Външен монитор

Приложението Външен монитор може да ви помогне в следните ситуации:

 • Възползвайте се от предимствата на екрана с висока разделителна способност на Вашата Xperia, като го използвате като монитор на камерата или допълнителен монитор.
 • Да се уверите, че обектът ви е на фокус, като щипвате или раздалечавате пръстите си върху екрана на смартфона, за да увеличите или намалите.
 • Да откриете най-добрата светлина в различни среди за снимане чрез функцията за регулиране на яркостта.

Изображение на свързване на Вашата Xperia към външна камера

 1. Намерете и докоснете (икона за външен монитор) за стартиране на приложението Външен монитор.

  Ако (икона за външен монитор) не е в поставката за приложения, намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването], след което докоснете превключвателя [Външен монитор].

 2. Свържете видеоустройство.

  Свържете видеоустройство, което поддържа изход за USB Video Class (UVC), на Вашата Xperia чрез USB Type-C кабел.

  Забележка

  • Видеоустройството трябва да поддържа изход за USB Video Class (UVC).

Настройки на SIM картата

Структурите на менюто за настройка на SIM картата и на менюто за настройка на мобилната мрежа са променени.

Екран за настройка на SIM картата

 • Когато използвате една SIM карта:

  Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа], за да настроите SIM картата.

  Изображение на екрана за настройка на SIM картата за една SIM карта.

 • При използване на две SIM карти:

  Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет], след което докоснете името на SIM картата, чиито функции искате да зададете.

  Изображение на екрана за настройка на SIM картата за две SIM карти.

  Съвет

  • Ако зададете една SIM карта за обаждане, а другата SIM карта - за комуникации с данни, може да не успеете да осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по време на обаждания] на SIM картата за обаждане. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по време на разговори.

Настройка на функцията за достъп до две SIM карти (само при използване на две SIM карти)

Стартирайте приложението Телефон, след което докоснете (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за обаждане] > [Достъпността на двойна SIM].