Промени след актуализиране на софтуера до Android 12

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 12, направени са някои промени в съществуващите функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 12.

Това Помощно ръководство не описва всички Android 12 характеристики и функции. Някои характеристики, функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 12.

Правене на екранна снимка

Можете на направите екранна снимка със следната операция.

 1. Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука (A) и този за захранването (B).

  Диаграма на изглед отпред, показваща клавиша за захранването и клавиша за намаляване на силата на звука. Дясна страна, от горе на долу, А и В.

Забележка

 • Вече не могат да се правят екранни снимки с продължително натискане на клавиша за захранването.

Преместваеми екранни снимки

Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка

 • Преместваемите екранни снимки са налични, ако приложението поддържа функцията.
 1. Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука и този за захранването.

 2. Докоснете [Заснемане на още].

  Изображение, показващо позицията на бутона Заснемане на още в долната дясна област.

 3. Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].

  Изображение, показващо позицията на бутона Запазване в горната лява област.

Режим за работа с една ръка

Методът за режим за работа с една ръка е променен от свиване на целия екран до спускането му надолу.

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка], след това докоснете превключвателя [Използване на режима за работа с една ръка], за да разрешите функцията.

  За да настроите други опции, изпълнете инструкциите на екрана.

 2. За да използвате режимът за работа с една ръка, докоснете два пъти (бутон Начало).

 3. За да излезете от режима за работа с една ръка, отново докоснете два пъти (бутон Начало) или докоснете някъде над приложението.

Поддръжка на изображения с формат AVIF

Android 12 поддържа отскоро изображения с формат AVIF. Форматът AVIF постига по-добра компресия от други формати с отлично качество на изображението.

Нови функции на Photo Pro

[Съвети] за достъп до уебсайта със съвети за Photo Pro

[Съвети] са добавени към елементите на [MENU].

Докоснете [MENU] > [Настройка] > [Съвети], за да отидете на уебсайта за съвети за Photo Pro.

Нови функции на Cinema Pro

Добавени са следните менюта.

Изображение на екрана Cinema Pro, показващо номерирането на всяка функция. Горна дясна област, А. Долна област, Б.

 • Превключване на устройството, за да се покаже оставащата памет (A)

  Оставащата памет (B) може да се покаже като оставащо време за запис. Докоснете (икона Меню) > [Формат остав. памет], за да превключите устройството за показване на оставащата памет между оставащото време за запис и оставащия капацитет на паметта.

 • Осъществяване на достъп до уебсайта със съвети за Cinema Pro (A)

  Докоснете (икона Меню) > [Съвети] за достъп до уебсайта със съвети за Cinema Pro.

 • Допълнителни [Настройки за аудио] в менюто (A)

  Можете да зададете [Интел. заглуш. вятър] и [Ниво на звука] в менюто [Настройки за аудио]. Докоснете (икона Меню) > [Настройки за аудио].

Нови функции в Ускорител за игри

Преглед на уебсайт или използване на други приложения, докато играете игра

 1. Докато играете на игра, докоснете (Плаваща икона) > [Мултитаскинг].
 2. Докоснете [WEB], [YouTube] или [APPS].
  • За да се върнете към менюто, докоснете (бутон Връщане).
  • За да минимизирате прозореца [Мултитаскинг], докоснете (бутон Минимизирай).
  • Когато изберете приложение в [APPS], приложението се отваря в изскачащия прозорец.

   Изображение на изскачащия прозорец, докато играете игра

   Докоснете изскачащия прозорец, за да се покажат иконите за операции.

   Изображение, показващо къде се намира всяка икона в изскачащия прозорец, докато играете игра. Дясна страна, отгоре надолу, от 1 до 6.

   1. Плъзнете, за да преоразмерите прозореца.
   2. Плъзнете, за да преместите прозореца.
   3. Покажете менюто Ускорител за игри.
   4. Докоснете, за да минимизирате прозореца. За да отворите отново изскачащия прозорец, докоснете (Плаваща икона) или (Лента за издърпване надолу).
   5. Докоснете, за да отворите максимално прозореца.
   6. Докоснете, за да затворите прозореца.

Задаване на действия на клавиша за камерата

На клавиша за камерата можете да задавате действие в Ускорител за игри, използвано по време на игра. За подробности разгледайте подходящата тема, посочена в “Сродна тема”.

Други актуализирани функции

Включване на екрана с натискане на клавиш

Можете да включвате екрана не само като натиснете бутона за захранването, но и като натиснете клавиша за камерата или клавиша за силата на звука.

Докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] и след това докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея при натискане на бутон], за да разрешите функцията.