TalkBack

TalkBack е услуга за четене на екрана за потребители с увредено зрение. TalkBack използва речева обратна връзка, за да опише всички събития или действия, които се извършват на Вашето устройство. TalkBack описва потребителския интерфейс и прочита на глас грешки в софтуера, известия и съобщения.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [TalkBack].
  2. Натиснете превключвателя, след това натиснете [Разреш.].

Забележка

  • За да промените предпочитанията си за TalkBack относно реч, обратна връзка и реакция при докосване, натиснете [Настройки], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.

Съвет

  • TalkBack стартира самоучител веднага щом разрешите функцията. За да излезете от урока, натиснете (бутон Връщане), след което натиснете някъде върху екрана двукратно.

Изключване на TalkBack

  1. Намерете и натиснете [Настройки], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
  2. Натиснете [Достъпност], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
  3. Натиснете [TalkBack], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
  4. Натиснете превключвателя, след което натиснете някъде върху екрана двукратно.
  5. Натиснете [Спиране], след което натиснете някъде върху екрана двукратно.