Основни функции на камерата

Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Промяна на пропорциите

 1. При използване на камерата, натиснете (икона Пропорции).
 2. Изберете настройка.

Регулиране на настройките на камерата

 1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
 2. Плъзнете списъка, за да видите наличните настройки и изберете настройка.

  Изображение на настройките на камерата


Забележка

 • Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Съвет

 • Натиснете (икона Въведение във функции) , за да проверите информацията за различни функции.

Превключване между основната и предната камера

 1. При използване на камерата, натиснете (икона Превключване на камера), за да превключите между основната и предната камера.


Съвет

 • Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

Смяна на обективи

 1. При използване на камерата натиснете някой от ъгловите бутони.
  • (бутон за теле обектив)
  • (бутон за широкоъгълен обектив)
  • (бутон за супер широкоъгълен обектив)

Използване на мащабирането

 1. При използване на основната, камера извършете една от следните операции.
  • Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
  • Използвайте бутона за сила на звука.
  • Натиснете някой от ъгловите бутони, за да изберете обектив, след което плъзнете бутона за ъгъл наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и надолу (в пейзажна ориентация).

Забележка

 • Мащабирането е налично само за основната камера.

Намаляване на шума от вятъра при запис

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио] > [Интелигентен заглушител на вятър].
 2. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.