Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.
  1. Когато използвате камерата, натиснете [Режим] и изберете режим на заснемане.

Общ преглед на режими на заснемане

Следват някои от основните режими на заснемане.

  • (икона Забавен каданс): Добавете ефект на забавен каданс след запис на видеоклип

  • (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита

  • (икона Творчески ефект): Снимайте с ефекти и цветни филтри

  • (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки

  • (икона Photo Pro): Стартиране на Photo Pro

Забележка

  • Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.