Използване на устройство с две SIM карти

Устройство с две SIM карти Ви позволява да правите следното:

 • Получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
 • Избирате номера, от който да изпратите изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта всеки път, когато осъществявате обаждане.
 • Препращате обаждания, получени чрез SIM 1 на SIM 2, когато SIM 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва да я активирате ръчно.

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете SIM картата за обработка на трафика на данни.

Съвет

 • Устройство с две SIM карти работи с една или с две поставени SIM карти.

Разрешаване или забраняване използването на две SIM карти

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].

  Можете да откриете елемента под [Разширени].

 2. Натиснете превключватели [SIM 1] и [SIM 2] за разрешаване или забраняване на SIM картите.

Преименуване на SIM карта

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].

  Можете да откриете елемента под [Разширени].

 2. Изберете SIM карта и въведете ново име за нея.
 3. Натиснете [ОК].

Избор на SIM карта за трафик на данни

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Мобилни данни].

  Можете да откриете елемента под [Разширени].

 2. Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на обаждане

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Обаждания].

  Можете да откриете елемента под [Разширени].

 2. Изберете опция.

Разрешаване на функцията Достъпността на двойна SIM

 1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Достъпността на двойна SIM].

  Можете да откриете елемента под [Разширени].

 2. Под [Достъпността на двойна SIM], натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
 3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.


Забележка

 • Функцията за достъпност на две SIM карти може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори, предоставили SIM картите.

Съвет

 • Ако функцията Достъпността на двойна SIM не работи, след като я разрешите, проверете дали сте въвели правилно телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.