Направете снимка, когато някой се усмихне

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне.
  1. При използване на камерата, натиснете (икона Настройки).
  2. Натиснете [Автозаснемане] или [Автозаснемане (видео)] > [Улавяне на усмивка].
  3. Затворете менюто с настройките.
    Настройката е записана за избрания режим на заснемане.
  4. Когато бъде засечена усмивка, камерата автоматично прави снимка.

Забележка

  • Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроено на [4K].