HDR видео запис

Разрешете HDR (високо динамичен обхват) да направи видеоклиповете да се показват по-драматични и по-близо до това, което виждате в реалния живот.
  1. При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.
  2. Натиснете (икона HDR) и изберете [Вкл.].

Забележка

  • Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроенa на [Full HD (60 fps)] или [HD].