NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи данни, трябва да са много близо едно до друго.

Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и на двете устройства и че екранът на устройството ви е активен и отключен.

Забележка

  • При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Сканиране на NFC етикети

Устройството ви може да сканира различни видове NFC етикети, за да получава допълнителна информация, като уеб адрес. Например, то може да сканира вградени етикети в плакат, реклама на билборд или до продукт в магазин за продажби на дребно.

  1. Поставете устройството върху етикета, така че знакът N да го докосва. Устройството ви сканира етикета и показва полученото съдържание. Натиснете съдържанието на етикета, за да го отворите.


Свързване с NFC съвместимо устройство

Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Забележка

  • Може да е необходимо да се активира Wi-Fi или Bluetooth и на двете устройства, за да работи връзката.