Други настройки за достъп

Можете да увеличите или намалите размера на всички елементи на Вашия екран (Екранен размер), да направите левия и десния аудио канал да възпроизвеждат едновременно аудио (Монозвук) или да взаимодействате с устройството чрез един или повече превключватели (достъп с превключване).
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност].
  2. Натиснете опцията, която искате да редактирате, и задайте желаната стойност или настройка.