Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите NFC функцията преди да докоснете устройството си към картов четец.
  1. Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.
  2. Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Специален достъп за приложението] > [Мобилно плащане].
    Можете да откриете елемента под [Разширени].
    Появява се списък на платежни услуги.
  3. Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.
    Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

Забележка

  • Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион. За устройства с две SIM карти, NFC плащания се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена в слот 1 за SIM карти.