Корекция на цветове

Можете да регулирате начина, по който се показват цветовете на екрана за потребители с далтонизъм или такива, които по-трудно различават цветовете.
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Достъпност] > [Корекция на цветове].
  2. Натиснете превключвателя [Използване на корекция на цветовете], за да разрешите функцията.
  3. Натиснете [Режим на коригиране], след което изберете подходящата цветова чувствителност.