Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др.

Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

  • Дали да се използва Страничен сензор от едната или от двете страни на Вашето устройство
  • Действията на екрана за жест
  1. Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].
  2. Натиснете [Страничен сензор].
  3. Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.
  4. За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на екрана.