Защита на екрана

Забележка

  • Преди да използвате Вашето устройството, премахнете цялото защитно фолио за пълна функционалност.

Покритията и протекторите за екран може да Ви помогнат да защитите Вашето устройство от повреда. Препоръчваме Ви да използвате само тези покрития за екран, които са предназначени за вашето устройство Xperia. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може да попречи на правилната работа на Вашето устройство чрез закриване на сензори, обективи, високоговорители или микрофони и може да анулира гаранцията.