Актуализиране на устройството чрез компютър

  1. Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.
  2. Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете [Система Android] до (икона USB).
  3. Натиснете [Докоснете за още опции.], след което натиснете [Прехвърляне на файлове].
  4. Компютър: Отворете Xperia Companion, ако не се стартира автоматично.
    Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.
    Ако бъде открита нова софтуерна актуализация се появява изскачащ прозорец.
  5. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните съответните актуализации на софтуера.

Забележка

  • Ако на компютъра не е инсталиран софтуерът Xperia Companion, потърсете го в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony и го изтеглете.