Преглед на камерата

Изображения, показващи коя функция къде е разположена на екрана на камерата в пейзажната ориентация. Горна лява област, от 1 до 4. Горната страна на устройството, 5 и 6. Дясна област от 7 до 13. Долна лява област, от 14 до 17.

 1. Натиснете за регулиране на цвят и яркост
 2. Превключване между предната и основната камера
 3. Настройки на камерата
 4. Състояние на географското маркиране
 5. Използвайте клавишите за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба
 6. Използвайте клавиша за камерата, за да активирате камерата, за заснемане на снимки или запис на видеоклипове
 7. Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове
 8. Превключване между правене на снимки и видеоклипове
 9. Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове
 10. Връщане назад или изход от камерата
 11. Избор на режим на заснемане
 12. Пряк път до последно избрания режим на заснемане
 13. Натиснете някой от ъгловите бутони, за да смените обективите
 14. Избор на пропорциите
 15. Натиснете, за да регулирате ефекта на Боке
 16. Изберете настройка на светкавицата. Цветът на иконата се променя, когато се активира светкавицата или фенерчето.
 17. Обектив на предната камера