APS-C/Super 35mm

Nastavenie toho, či sa na snímanie statických záberov použije veľkosť ekvivalentná APS-C a na snímanie videozáznamov veľkosť ekvivalentná Super 35mm. Ak zvolíte [On] alebo [Auto], môžete na tomto výrobku použiť objektív s určenou veľkosťou APS-C.

  1. MENU (Camera Settings1)[APS-C/Super 35mm] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Snímanie s veľkosťou ekvivalentnou APS-C alebo s veľkosťou ekvivalentnou Super 35mm.
Auto:
Automaticky sa nastaví rozsah zachytenia podľa objektívu.
Off:
Vždy sa zachytia zábery pomocou obrazového snímača s plným pokrytím obrazového poľa 35 mm.

Poznámka

  • Keď pripojíte objektív kompatibilný s APS-C a nastavíte [APS-C/Super 35mm] na [Off], nemusíte dosiahnuť požadované výsledky snímania.
  • Keď nastavíte [APS-C/Super 35mm] na [On], zorný uhol bude rovnaký ako pri snímaní pomocou obrazového snímača s veľkosťou APS-C.