Shutter Type (statický záber)

Môžete nastaviť snímanie s mechanickou alebo elektronickou uzávierkou.

 1. MENU→ (Camera Settings2)→[Shutter Type]→požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Typ uzávierky sa automaticky prepne na základe podmienok snímania a rýchlosti uzávierky.
Mechanical Shutter:
Snímanie len s mechanickou uzávierkou.
Electronic Shutter:
Snímanie len s elektronickou uzávierkou.

Rada

 • V nasledujúcich situáciách nastavte [Shutter Type] na [Auto] alebo [Electronic Shutter].
  • Pri snímaní s vysokorýchlostnou uzávierkou v jasnom prostredí, ako je von pri jasnom slnečnom svetle, na pláži alebo v zasnežených horách.
  • Keď chcete zvýšiť rýchlosť nepretržitého snímania.

Poznámka

 • V ojedinelých prípadoch sa môže ozvať zvuk uzávierky pri vypnutí napájania, aj keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shutter]. Nie je to však porucha.
 • V nasledujúcich situáciách sa mechanická uzávierka aktivuje, aj keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shutter].
  • Keď sa zachytáva štandardná biela farba pre vlastné vyváženie bielej farby
  • [Face Registration]
 • Nasledujúce funkcie budú nedostupné, keď sa [Shutter Type] nastaví na [Electronic Shutter].
  • Snímanie s bleskom
  • Long Exposure NR
  • Snímanie v režime Bulb