Hi Frequency flicker

Rýchlosť uzávierky je možné nastaviť presnejšie než zvyčajne s cieľom zamedziť dopadu blikania zo zdrojov umelého osvetlenia (ako je žiarivkové alebo LED osvetlenie) pomocou funkcie [Hi Frequency flicker].

Aby sa zamedzilo výskytu svetla vo forme prúžkov a tmavého tieňovania na zábere, môžete nastaviť rýchlosť uzávierky podľa frekvencie blikania. Nastavte rýchlosť uzávierky pri súčasnej kontrole dopadu blikania na monitor.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

[Hi Frequency flicker] je možné zvoliť len vtedy, keď je expozičný režim M (Manual Exposure) alebo S (Shutter Priority) (statické zábery aj videozáznamy).

 1. MENU (Camera Settings1) → [Hi Frequency flicker][Var. Shutter][On].
 2. MENU (Camera Settings1) → [Hi Frequency flicker][Var. Shutter Set.] → vhodná rýchlosť uzávierky.
  • Zvoľte rýchlosť uzávierky, pri ktorej sa zamedzí dopad blikania pri súčasnej kontrole monitora. Čím vyššiu rýchlosť uzávierky nastavíte, tým väčšia pravdepodobnosť bude, že sa vyskytne rozdiel medzi zobrazením monitora pred snímaním a zaznamenaným záberom. Uistite sa, že dopad blikania je na zaznamenanom zábere potlačený.

Podrobnosti položky ponuky

Var. Shutter :
Voľba možnosti nastavenia rýchlosti uzávierky presnejšie než zvyčajne. ([On]/[Off])
 • Ak zvolíte [On], môžete ľahšie skontrolovať stav blikania na monitore.
Var. Shutter Set. :
Nastaví sa rýchlosť uzávierky, keď je [Var. Shutter] nastavená na [On].

Rada

 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], menovateľ rýchlosti uzávierky sa zobrazí v desatinnom formáte (rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením). Napríklad, ak sa normálna rýchlosť uzávierky nastaví na 1/250 sekundy, daná hodnota sa zobrazí ako 250.6. (Tieto hodnoty sa môžu líšiť od aktuálnych hodnôt.)

 • Na obrazovke [Var. Shutter Set.] môžete presnejšie nastaviť rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením pomocou zadného ovládača alebo ovládacieho kolieska ako v nasledujúcom príklade.

  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*

  Môžete zmeniť rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením na celočíselnú viacnásobnú hodnotu pomocou predného ovládača ako v nasledujúcom príklade.

  125.3 (2-krát) ← 250.6 → 501.3 (1/2-krát)*

  * Tieto hodnoty sa môžu líšiť od aktuálnych hodnôt.

 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením je možné presnejšie nastaviť na obrazovke pohotovostného režimu snímania. Ak chcete zmeniť rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením na celočíselnú viacnásobnú hodnotu aj na obrazovke pohotovostného režimu snímania, priraďte [Shutter Speed(step)] používateľskému tlačidlu alebo nastaveniu „My Dial“.

 • Keď zmeníte nastavenie [Var. Shutter] z [On] na [Off], rýchlosť uzávierky s vysokým rozlíšením sa prepne na najbližšiu hodnotu spomedzi normálnych rýchlostí uzávierky.

Poznámka

 • V závislosti od frekvencie zdroja svetla sa môže stať, že sa nebude dať nastaviť vhodná rýchlosť uzávierky a odstrániť tak nepriaznivý vplyv blikania. V takomto prípade skúste nasledovné.

  • Nastavenie nižšej rýchlosti uzávierky
  • Prepnutie na iný typ uzávierky
  • Zmena nastavenia funkcie prvej lamely elektronickej uzávierky.
 • Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, dočasne sa môže objaviť blikanie.

 • Hodnoty nastavenia rýchlosti uzávierky s vysokým rozlíšením sa nedajú zaregistrovať do [Reg. Custom Shoot Set]. Namiesto toho sa použije predvolená hodnota rýchlosti uzávierky.

 • Keď sa [Var. Shutter] nastaví na [On], rýchlosť synchronizácie blesku sa obmedzí na približne 1/200 sekundy.