Self-timer(Cont)

Nasníma sa určený počet záberov pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte. Môžete vybrať najlepší záber z viacerých záberov.

 1. Zvoľte (Self-timer) otočením otočného prepínača režimov činnosti.
  • Otočte otočný prepínač režimov činnosti pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti.
 2. MENU (Camera Settings1) → [Self-timer Type][Self-timer(Cont)] → požadovaný režim.
  • Prostredie nastavenia pre [Self-timer Type] je možné zobraziť stlačením tlačidla Fn.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

  Kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a zábery sa zhotovia po uplynutí určeného počtu sekúnd. Nepretržite sa zhotoví určený počet záberov.

Podrobnosti položky ponuky

Napríklad, tri zábery sa nasnímajú po uplynutí 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte, keď je zvolená možnosť [Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.].

Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.
Self-timer(Cont.): 10 Sec. 5 Img.
Self-timer(Cont.): 5 Sec. 3 Img.
Self-timer(Cont.): 5 Sec. 5 Img.
Self-timer(Cont.): 2 Sec. 3 Img.
Self-timer(Cont.): 2 Sec. 5 Img.

Rada

 • Opätovným stlačením tlačidla spúšte zastavíte odpočítavanie samospúšte.
 • Zvoľte iný režim činnosti ako (Self-timer) otočením otočného prepínača režimov činnosti na zrušenie samospúšte.