Rozdiely medzi funkciami [Anti-flicker Shoot.] a [Hi Frequency flicker]

Tento fotoaparát má dve rôzne funkcie na potlačenie dopadu blikania zo zdrojov umelého osvetlenia (ako je žiarivkové alebo LED osvetlenie).

Vlastnosti každej funkcie a zodpovedajúce podmienky snímania sú nasledovné.

Vlastnosti a podmienky snímania Anti-flicker Shoot. Hi Frequency flicker *1
Vlastnosti Fotoaparát dokáže načasovať snímanie záberov na momenty, keď blikanie bude mať menší dopad, a to na základe automatickej detekcie frekvencie blikania. Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky pri súčasnej kontrole dopadu blikania na monitor.
Statické zábery/videozáznamy Len statické zábery Statické zábery/videozáznamy
Typ uzávierky Len mechanická uzávierka Elektronická uzávierka/mechanická uzávierka*2
Exposure Mode P (Program Auto) / A (Aperture Priority) / S (Shutter Priority) / M (Manual Exposure) S (Shutter Priority) / M (Manual Exposure)
Typy blikania s možnosťou detekcie Len blikanie s frekvenciou 100 Hz alebo 120 Hz (ako je žiarivkové osvetlenie)*3 Blikanie s frekvenciou 100 Hz alebo 120 Hz (ako je žiarivkové osvetlenie) a blikanie s frekvenciou vyššou ako 100 Hz alebo 120 Hz (ako je LED osvetlenie)

*1Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie2.00 alebo novšej.

*2Čím vyššiu rýchlosť uzávierky nastavíte, tým väčšia pravdepodobnosť bude, že sa vyskytne rozdiel medzi zobrazením monitora pred snímaním a zaznamenaným záberom. Uistite sa, že dopad blikania je na zaznamenanom zábere potlačený.

*3Aj keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], fotoaparát nedokáže rozpoznať iné frekvencie blikania ako 100 Hz alebo 120 Hz.

Podrobnosti o blikaní nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/l/index.php

Rada

  • Pri snímaní s mechanickou uzávierkou je možné dopad blikania zamedziť pomocou [Anti-flicker Shoot.] a [Hi Frequency flicker] spolu aj v prostredí snímania, v ktorom sa vyskytujú 100 Hz/120 Hz blikanie aj vysokofrekvenčné blikanie. V tomto prípade najprv pred snímaním záberov nastavte [Anti-flicker Shoot.] na [On] a potom nastavte rýchlosť uzávierky pomocou [Hi Frequency flicker].