Audio signals

Voľba toho, či výrobok bude alebo nebude vydávať zvukovú signalizáciu.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Audio signals] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:all:
Zvuky sa ozývajú, napríklad, po dosiahnutí zaostrenia stlačením tlačidla spúšte do polovice.
On:other than e-shut:
Pri zaostrovaní stlačením tlačidla spúšte do polovice atď. sa vytvárajú zvuky. Elektronická uzávierka nevytvára žiadne zvuky.
On:e-shutter only:
Len elektronická uzávierka vytvára zvuky. Zvuky sa nevytvárajú pri zaostrovaní stlačením tlačidla spúšte do polovice atď.
Off:
Zvuky sa neozývajú.

Poznámka

  • Ak je [Focus Mode] nastavené na [Continuous AF], fotoaparát po zaostrení na objekt nevydá zvukovú signalizáciu.