Nepretržité snímanie pomocou montážneho adaptéra

Keď sa k fotoaparátu pripojí montážny adaptér, spôsob automatického zaostrovania sa bude počas nepretržitého snímania meniť v závislosti od nastavení pre [Cont. Shooting] a [Shutter Type].

Keď sa používa montážny adaptér LA-EA1 (predáva sa osobitne), montážny adaptér LA-EA2 (predáva sa osobitne) alebo montážny adaptér LA-EA4 (predáva sa osobitne)

Shutter Type
Mechanical Shutter Auto/Electronic Shutter
Continuous Shooting: Hi Zaostrenie sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere.
Continuous Shooting: Mid
Continuous Shooting: Lo Zaostrovanie nepretržite sleduje objekty.

Keď sa používa montážny adaptér LA-EA3 (predáva sa osobitne)

Vopred aktualizujte firmvér montážneho adaptéra na najnovšiu verziu.

Shutter Type
Mechanical Shutter Auto/Electronic Shutter
Continuous Shooting: Hi Zaostrovanie nepretržite sleduje objekty.*1 Zaostrovanie nepretržite sleduje objekty.*1 *2
Continuous Shooting: Mid Zaostrovanie nepretržite sleduje objekty.*1
Continuous Shooting: Lo Zaostrovanie nepretržite sleduje objekty.

*1 Keď je clonové číslo väčšie ako F16, zaostrovanie nebude sledovať objekty. Zaostrenie sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere.

*2 Rýchlosť nepretržitého snímania sa bude meniť v závislosti od nastavenia [Focus Mode].
[Single-shot AF]/[DMF]/[Manual Focus]: Maximálne 20 záberov za sekundu (zaostrenie sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere).
[Continuous AF]: Maximálne 10 záberov za sekundu

Poznámka

  • Keď sa používa montážny adaptér, nie je možné vykonávať nepretržité snímanie bez zatemnenia v režime [Continuous Shooting: Lo].