DRO Bracket

Môžete nasnímať spolu tri zábery, každý s odlišnou hodnotou optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer).

  1. Zvoľte (Stupňovanie) otočením otočného prepínača režimov činnosti.
    • Otočte otočný prepínač režimov činnosti pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti.
  2. MENU (Camera Settings1) → [Bracket Settings][Bracket Type][DRO Bracket] → požadovaný režim.
    • Prostredie nastavenia pre [Bracket Type] je možné zobraziť stlačením tlačidla Fn.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Podrobnosti položky ponuky

DRO Bracket: Lo:
Nasníma sa séria troch záberov s malou zmenou hodnoty optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer) (Lv 1, Lv 2 a Lv 3).
DRO Bracket: Hi:
Nasníma sa séria troch záberov s veľkou zmenou hodnoty optimalizácie dynamického rozsahu (D-Range Optimizer) (Lv 1, Lv 3 a Lv 5).

Poznámka

  • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.