Zorný uhol

Zorný uhol sa prepne na ekvivalent celého obrazového poľa alebo APS-C/Super 35mm, a to v závislosti od nastavenia pre [APS-C/Super 35mm] a pripojeného objektívu. Zorný uhol je tiež odlišný pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov.

Zorný uhol ekvivalentný celému obrazovému poľu

(A) Pri snímaní statických záberov (s [Aspect Ratio] nastaveným na [3:2])

(B) Pri snímaní videozáznamov


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným celému obrazovému poľu v nasledujúcich situáciách.

 • [APS-C/Super 35mm] je nastavené na [Auto] a pripojený je objektív kompatibilný so snímaním s pokrytím celého obrazového poľa.
 • [APS-C/Super 35mm]je nastavené na [Off].

Zorný uhol ekvivalentný veľkosti APS-C/Super 35mm

(A) Pri snímaní statických záberov (s [Aspect Ratio] nastaveným na [3:2])

(B) Pri snímaní videozáznamov


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným veľkosti APS-C alebo Super 35mm v nasledujúcich situáciách. Zorný uhol sa stane približne 1,5-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.

 • [APS-C/Super 35mm] je nastavené na [Auto] a je pripojený určený objektív formátu APS-C.
 • [APS-C/Super 35mm]je nastavené na [On].

Poznámka

 • Pri snímaní videozáznamov s pokrytím celého obrazového poľa s [File Format] nastaveným na [XAVC S 4K] a [Record Setting] nastaveným na [30p 60M] alebo [30p 100M], zorný uhol (B) bude ekvivalentný približne 1,2- násobku ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.

  (A) Zorný uhol ekvivalentný celému obrazovému poľu

  (B) Zorný uhol počas snímania videozáznamu vo formáte XAVC S 4K nastavený na [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Zorný uhol ekvivalentný Super 35mm