Focus Mode

Zvolí sa spôsob zaostrovania vhodný na pohyb snímaného objektu.

 1. Otočte otočný prepínač režimov zaostrovania (B) počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov zaostrovania (A) a zvoľte požadovaný režim.

Podrobnosti nastavenia

AF-S (Single-shot AF):
Výrobok uzamkne zaostrenie po dokončení zaostrovania. Použite to v prípade, že je snímaný objekt nehybný.

AF-C (Continuous AF):
Výrobok nepretržite zaostruje, pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte do polovice. Túto možnosť použite vtedy, keď je snímaný objekt v pohybe. V režime [Continuous AF] sa neozve žiadna zvuková signalizácia, keď fotoaparát zaostrí.

DMF(DMF):
Môžete vykonať jemné nastavenia manuálne po vykonaní automatického zaostrenia, čo umožní rýchlejšie zaostrenie na objekt ako pri použití manuálneho zaostrovania od začiatku. Je to praktické v situáciách, ako je snímanie v režime makro.

MF(Manual Focus):
Zaostrenie sa nastaví manuálne. Ak nie je možné zaostriť na požadovaný objekt pomocou automatického zaostrovania, použite manuálne zaostrovanie.

Indikátor zaostrenia

(svieti):
Objekt je zaostrený a zaostrenie je uzamknuté.

(bliká):
Objekt nie je zaostrený.

(svieti):
Objekt je zaostrený. Zaostrenie sa bude nepretržite nastavovať podľa pohybov daného objektu.

(svieti):
Zaostrovanie prebieha.

Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť pomocou automatického zaostrovania

 • Tmavé a vzdialené objekty
 • Objekty s nedostatočným kontrastom
 • Objekty za sklom
 • Rýchlo sa pohybujúce objekty
 • Odrážané svetlo alebo lesklé povrchy
 • Blikajúce svetlo
 • Objekty v protisvetle
 • Nepretržite sa opakujúce vzory, ako sú fasády budov.
 • Objekty v oblasti zaostrovania s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami.

Rada

 • V režime [Continuous AF] je možné uzamknúť zaostrenie podržaním stlačeného tlačidla, ktorému bola priradená funkcia [Focus Hold].
 • Keď nastavíte zaostrenie na nekonečno v režime manuálneho zaostrovania alebo v režime priameho manuálneho zaostrovania, uistite sa, že zaostrenie je na dostatočne vzdialený objekt na základe kontroly monitora alebo hľadáčika.

Poznámka

 • Keď sa nastaví [Continuous AF], uhol zobrazenia sa môže počas zaostrovania postupne meniť. Nemá to vplyv na skutočne nasnímané zábery.
 • Aj keď sa otočný prepínač režimov zaostrovania nastaví na AF-S alebo DMF, režim zaostrovania sa prepne do [Continuous AF] pri snímaní videozáznamov alebo nastavení otočného prepínača režimov na .