Manual Focus

Keď je ťažké správne zaostriť v režime automatického zaostrovania, zaostrenie môžete nastaviť manuálne.

  1. Otočte otočný prepínač režimov zaostrovania (B) počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov zaostrovania (A) a zvoľte MF.

  2. Otočte zaostrovací krúžok tak, aby sa dosiahlo správne zaostrenie.

    • Keď snímate statický záber, môžete zobraziť vzdialenosť zaostrenia na displeji otočením zaostrovacieho krúžku.
      Vzdialenosť zaostrenia sa nezobrazí, keď je pripojený montážny adaptér (predáva sa osobitne).

Poznámka

  • Ak používate hľadáčik, nastavením úrovne dioptrickej korekcie získate správne zaostrenie v hľadáčiku.
  • Zobrazená vzdialenosť zaostrenia slúži len na orientáciu.