Initial Focus Mag. (statický záber)

Nastaví sa počiatočná miera zväčšenia pri použití [Focus Magnifier]. Zvoľte nastavenie, ktoré vám pomôže vytvoriť kompozíciu záberu.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Initial Focus Mag.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Snímanie s pokrytím celého obrazového poľa

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x4.7:
Zobrazí sa 4,7-násobne zväčšený záber.


Snímanie s veľkosťou APS-C/Super 35 mm

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x3.1:
Zobrazí sa 3,1-násobne zväčšený záber.