Self-timer Type

Pri snímaní so samospúšťou sa nastaví to, koľko záberov sa zaznamená a koľko sekúnd uplynie od stlačenia tlačidla spúšte po spustenie uzávierky.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Self-timer Type] → požadované nastavenie.
    • Prostredie nastavenia pre [Self-timer Type] je možné zobraziť stlačením tlačidla Fn.

Podrobnosti položky ponuky

Self-timer(Single):
Nasníma sa jeden záber pomocou samospúšte (10 sekúnd / 5 sekúnd / 2 sekundy).
Self-timer(Cont):
Nasnímajú sa zábery nepretržite pomocou samospúšte (3 zábery po 10 sekundách / 5 záberov po 10 sekundách / 3 zábery po 5 sekundách / 5 záberov po 5 sekundách / 3 zábery po 2 sekundách / 5 záberov po 2 sekundách).