Self-timer

Nasníma sa záber pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte. Použite 5-sekundovú/10-sekundovú samospúšť, keď sa chystáte byť na zábere a 2-sekundovú samospúšť použite na zníženie chvenia fotoaparátu spôsobeného stlačením tlačidla spúšte.

 1. Zvoľte (Self-timer) otočením otočného prepínača režimov činnosti.
  • Otočte otočný prepínač režimov činnosti pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti.
 2. MENU (Camera Settings1) → [Self-timer Type][Self-timer(Single)] → požadovaný režim.
  • Prostredie nastavenia pre [Self-timer Type] je možné zobraziť stlačením tlačidla Fn.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.
  Kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a záber sa zhotoví po uplynutí určeného počtu sekúnd.

Podrobnosti položky ponuky

Tento režim určuje počet sekúnd do zhotovenia záberu po stlačení tlačidla spúšte.

Self-timer(Single): 10 sec
Self-timer(Single): 5 sec
Self-timer(Single): 2 sec

Rada

 • Opätovným stlačením tlačidla spúšte zastavíte odpočítavanie samospúšte.
 • Zvoľte iný režim činnosti ako (Self-timer) otočením otočného prepínača režimov činnosti na zrušenie samospúšte.
 • Nastavením [Audio signals] na [Off] vypnete zvukovú signalizáciu počas odpočítavania samospúšte.
 • Ak chcete použiť samospúšť v režime stupňovania, zvoľte (Stupňovanie) otočením otočného prepínača režimov činnosti, potom zvoľte MENU (Camera Settings1) → [Bracket Settings][Selftimer during Bracket].