Bracket Settings

V režime snímania so stupňovaním je možné nastaviť typ stupňovania alebo samospúšť, ako aj poradie snímania pre stupňovanie expozície alebo stupňovanie vyváženia bielej farby.

  1. Zvoľte (Stupňovanie) otočením otočného prepínača režimov činnosti.
    • Otočte otočný prepínač režimov činnosti pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti.
  2. MENU(Camera Settings1) → [Bracket Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Bracket Type:
Nastaví sa typ snímania so stupňovaním.
(Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/DRO Bracket)
Selftimer during Bracket:
Nastavenie možnosti použitia samospúšte počas snímania so stupňovaním. Taktiež sa nastaví počet sekúnd do spustenia uzávierky v prípade použitia samospúšte.
(OFF/2 Sec/5 Sec/10 Sec)
Bracket order:
Nastavenie poradia stupňovania expozície a stupňovania vyváženia bielej farby.
(0→-→+/-→0→+)