Pripájanie zvukových súborov k záberom (Voice Memo)

Môžete zaznamenať podmienky snímania alebo popis záberov pomocou hlasu a pripojiť tieto zvukové súbory k záberom ako hlasové poznámky.

Hlasové poznámky sa dajú preniesť do počítača spolu so zábermi a prehrať v počítači.

 1. MENU → (Playback) → [Voice Memo]
  Zobrazí sa obrazovka voľby záberu.
 2. Zvoľte statický záber, ku ktorému chcete pripojiť hlasovú poznámku.
 3. Počas podržania stlačeného stredu ovládacieho kolieska zaznamenajte svoj hlas.
  Súbor hlasovej poznámky (.WAV) s rovnakým názvom súboru ako statický záber sa uloží do priečinka, v ktorom je uložený zodpovedajúci statický záber.
  • Zaznamenávanie bude pokračovať dovtedy, kým bude stlačený stred ovládacieho kolieska. Zaznamenávanie sa zastaví, keď sa tlačidlo uvoľní.

Spôsob prehrávania hlasových poznámok

 1. MENU → (Playback) → [Voice Memo].
 2. Zvoľte statický záber, ku ktorému je pripojená hlasová poznámka, ktorú chcete prehrať.
  • sa bude zobrazovať na statických záberoch s pripojenou hlasovou poznámkou.
 3. Stlačte stred ovládacieho kolieska.

Spôsob odstránenia hlasových poznámok

 1. MENU → (Playback) → [Voice Memo].
 2. Zvoľte statický záber, ku ktorému je pripojená hlasová poznámka, ktorú chcete odstrániť.
 3. Stlačte dolnú časť ovládacieho kolieska a potom zvoľte [OK].

Rada

 • Ak priradíte [Voice Memo hold] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key], hlasová poznámka sa zaznamená počas stlačenia tohto tlačidla. Ak priradíte [Voice Memo toggle] používateľskému tlačidlu, záznam hlasovej poznámky sa spustí, keď stlačíte toto tlačidlo, a zastaví sa, keď ho stlačíte znova. Počas prehrávania hlasovej poznámky sa prehrávanie spustí, keď sa stlačí toto tlačidlo, a zastaví, keď sa stlačí znova.
 • Hlasovú poznámku môžete zaznamenať aj pre chránený statický záber.

Poznámka

 • Hlasová poznámka sa nedá pripojiť k videozáznamu.
 • K statickému záberu je možné pripojiť súbor hlasovej poznámky s dĺžkou maximálne 60 sekúnd.
 • K statickému záberu, ku ktorému už bola pripojená hlasová poznámka, sa nedá pripojiť ďalšia hlasová poznámka ani prepísať obsah pripojenej hlasovej poznámky. Najprv odstráňte pripojenú hlasovú poznámku a potom zaznamenajte novú hlasovú poznámku.
 • Na zaznamenávanie nie je možné zmeniť vstupnú úroveň mikrofónu.
 • Na záznam hlasovej poznámky sa používa vstavaný mikrofón. Nie je možné použiť externé zariadenie na vstup zvuku.