Wired LAN Setting

Nakonfiguruje sa káblová sieť LAN.

 1. MENU(Network) → [Wired LAN Setting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

IP Address Setting:
Nastavenie toho, či sa IP adresa káblovej siete LAN nakonfiguruje automaticky alebo manuálne.
Display Wired LAN Info.:
Zobrazia sa informácie o pevne pripojenej sieti LAN pre tento výrobok, ako sú adresa MAC alebo IP adresa.


IP Address:
Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte pevne nastavenú adresu.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ak ste nastavili [IP Address Setting] na [Manual], zadajte každú adresu podľa prostredia vašej siete.


Rada

 • Informácie okrem adresy MAC sa zobrazia za nasledujúcich podmienok.
  • [FTP Function] v rámci [FTP Transfer Func.] je nastavená na [On], pričom sa zriadilo pripojenie pevnej siete LAN.
  • [PC Remote] je nastavené na [On] a [PC Remote Cnct Method] je nastavený na [Wired LAN] v rámci [PC Remote Function], pričom sa zriadilo pripojenie pevnej siete LAN.

Spôsob zobrazenia QR Code pre adresu MAC

 • Adresu MAC tohto fotoaparátu je možné importovať do smartfónu. Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov zobrazenia QR Code na obrazovke a načítajte QR Code pomocou aplikácie Transfer & Tagging add-on smartfónu. (keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej)
  • Keď je fotoaparát vypnutý, zapnite fotoaparát pri súčasnom stlačení tlačidla (Prehrávanie).
  • Stlačte tlačidlo (Vymazať) na obrazovke [Display Wired LAN Info.].

  Podrobnosti o spôsobe načítania QR Code pomocou Transfer & Tagging add-on nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php

  Aplikácia Transfer & Tagging add-on je dostupná len v niektorých krajinách a regiónoch.