Voice Memo PB Volume

Upraví sa hlasitosť prehrávania hlasových poznámok.

  1. MENU → (Playback) → [Voice Memo PB Volume]
  2. Upravte hlasitosť stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Rada

  • Počas prehrávania hlasovej poznámky je možné zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti stlačením dolnej časti ovládacieho kolieska.