NTSC/PAL Selector

Prehrajú sa videozáznamy nasnímané týmto výrobkom prostredníctvom TV prijímača s TV normou NTSC/PAL.

 1. MENU (Setup) → [NTSC/PAL Selector] [Enter]

Poznámka

 • Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola predtým naformátovaná pomocou systému s odlišnou TV normou, zobrazí sa hlásenie s výzvou na opätovné naformátovanie danej karty.
  Ak chcete snímať pomocou systému s inou TV normou, znova naformátujte pamäťovú kartu alebo použite inú pamäťovú kartu.
 • Keď použijete funkciu [NTSC/PAL Selector] a dôjde k zmene predvoleného nastavenia, na úvodnej obrazovke sa zobrazí hlásenie „Running on NTSC.“ alebo „Running on PAL.“.
 • Keď je [NTSC/PAL Selector] nastavený na PAL, hľadáčik alebo monitor fotoaparátu alebo obrazovka zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI sa môže na chvíľu začierniť v nasledujúcich situáciách. Nie je to porucha.
  • Keď spustíte alebo zastavíte snímanie videozáznamov, pokiaľ je režim snímania nastavený na iný režim ako (Movie) alebo .
  • Keď zmeníte režim snímania z (Movie) alebo na iný režim.
  • Keď prehráte videozáznam po prvýkrát po prepnutí do režimu prehrávania.