Shoot. Start Disp.

Nastaví sa možnosť načasovania uvoľnenia uzávierky s čiernym displejom počas snímania bez zatemnenia. Čierny displej uľahčuje vizuálne potvrdenie uvoľnenia uzávierky.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Shoot. Start Disp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Displej sa zatemní pri snímaní prvého záberu počas snímania bez zatemnenia.
Off:
Displej sa nezatemní pri snímaní prvého záberu počas snímania bez zatemnenia.