Anti-flicker Shoot. (statický záber)

Môžete nastaviť možnosť detekcie blikania s frekvenciou 100 Hz alebo 120 Hz (ako je žiarivkové osvetlenie) pri snímaní s mechanickou uzávierkou. Fotoaparát dokáže načasovať snímanie záberov na momenty, keď blikanie bude mať menší dopad, a to na základe detekcie frekvencie blikania.

Táto funkcia zmenšuje rozdiely v expozícii a farebných tónoch spôsobené blikaním, a to medzi hornou a spodnou oblasťou záberu nasnímaného vysokou rýchlosťou uzávierky a počas nepretržitého snímania.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Anti-flicker Shoot.][On].
 2. Stlačte tlačidlo spúšte do polovice a potom nasnímajte záber.
  • Výrobok zisťuje výskyt blikania pri stlačení tlačidla spúšte do polovice.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Vplyvy spôsobené blikaním sa nepotlačia.
On:
Potlačia sa vplyvy spôsobené blikaním. Keď fotoaparát zistí blikanie počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice, zobrazí sa (ikona blikania).

Rada

 • Farebné tóny výsledného záberu sa môžu meniť, keď nasnímate rovnakú scénu pomocou rôznej rýchlosti uzávierky. Ak k tomu dôjde, odporúčame, aby ste snímali v režime [Shutter Priority] alebo [Manual Exposure] s pevne nastavenou rýchlosťou uzávierky.
 • Môžete vykonať snímanie s potlačením blikania stlačením tlačidla AF-ON (AF On).
 • Môžete vykonať snímanie s potlačením blikania stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON (AF On) aj v režime manuálneho zaostrovania.
 • Dopad blikania je možné zamedziť aj nastavením rýchlosti uzávierky podľa frekvencie blikania pomocou [Hi Frequency flicker]. (keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej)

Poznámka

 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu živého náhľadu.
 • Keď nastavíte [Anti-flicker Shoot.] na [On], môže sa mierne predĺžiť oneskorenie spúšte. V režime nepretržitého snímania sa rýchlosť snímania môže spomaliť alebo sa môže stať, že intervaly medzi zábermi budú nepravidelné.
 • Fotoaparát nedokáže zistiť blikanie, a to v závislosti od zdroja svetla a podmienok pri snímaní, ako je napríklad tmavé pozadie.
 • Dokonca aj keď fotoaparát zistí blikanie, vplyvy spôsobené blikaním sa nemusia dostatočne potlačiť, a to v závislosti od zdroja svetla alebo situácie pri snímaní. Odporúčame vopred zhotoviť skúšobné zábery.
 • [Anti-flicker Shoot.] nie je dostupná pri snímaní v nasledujúcich situáciách:
  • Snímanie pri osvetlení bielou žiarovkou
  • Režim snímania videozáznamov.
  • Keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shutter]
 • Farebné tóny výsledného záberu sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia [Anti-flicker Shoot.].