Používanie elektronickej uzávierky

Použitie elektronickej uzávierky umožňuje vykonávať rôzne druhy snímania, ktoré je ťažké dosiahnuť pomocou mechanickej uzávierky, ako sú snímanie bez zvukov alebo chvenia, snímanie pomocou super rýchlej uzávierky a snímanie bez zatemnenia*.

*Počas snímania bez zatemnenia nedôjde k stmavnutiu displeja ani vynechaniu snímok, pričom môžete neustále sledovať snímaný objekt cez hľadáčik alebo monitor počas snímania záberov.

Typy uzávierky a činnosť fotoaparátu

Rozsah rýchlosti uzávierky fotoaparátu, zvuk uzávierky, výskyt zatemnenia a dostupnosť takých funkcií, ako sú funkcie potlačenia blikania alebo blesk, sa menia nasledovne:

Shutter Type
Auto Mechanical Shutter Electronic Shutter
Rýchlosť uzávierky Snímanie jednotlivých záberov:
BULB – 1/32000*1 *2
Nepretržité snímanie:
1/8 – 1/32000*1 *2
Snímanie jednotlivých záberov:
BULB – 1/8000

Nepretržité snímanie:
30 – 1/8000
Snímanie jednotlivých záberov:
30 – 1/32000*1 *2
Nepretržité snímanie:
1/8 – 1/32000*1 *2
Zvuk uzávierky Snímanie jednotlivých záberov: Zvuk mechanickej uzávierky
Nepretržité snímanie: Zvuk elektronickej uzávierky
Zvuk mechanickej uzávierky Zvuk elektronickej uzávierky
Zatemnenie Snímanie jednotlivých záberov: Vyskytuje sa
Nepretržité snímanie: Bez zatemnenia*3
Vyskytuje sa Bez zatemnenia*3
Blesk Dostupné*4 Dostupná Nedostupné
Snímanie s potlačením blikania Dostupné*5 Dostupná Nedostupné
Potlačenie blikania pri vysokej frekvencii *6 Dostupná Dostupná Dostupná

*1Maximálna rýchlosť uzávierky je 1/16000 sekundy, keď režim snímania nie je nastavený na S (Shutter Priority) ani M (Manual Exposure), alebo počas snímania so stupňovaním s iným nastavením ako [WB bracket] alebo [DRO Bracket].

*2Nasledujúca hodnota po 1/16000 sekundy je 1/32000 sekundy, keď je režim snímania nastavený na S (Shutter Priority) alebo M (Manual Exposure).

*3Keď je [Shoot. Start Disp.] nastavené na [On], zatemnenie sa vyskytne len pri snímaní prvého záberu.

*4Maximálna rýchlosť uzávierky je 1/8000 sekundy pri vykonávaní nepretržitého snímania s bleskom.

*5Maximálna rýchlosť uzávierky je 1/8000 sekundy, keď je [Anti-flicker Shoot.] nastavené na [On].

*6Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie2.00 alebo novšej.

Pokročilé snímanie pomocou elektronickej uzávierky: Snímanie bez zvuku uzávierky

Snímanie pomocou elektronickej uzávierky môžete použiť na snímanie bez zvuku uzávierky.

 1. MENU (Camera Settings2) → [Shutter Type][Electronic Shutter].
  • Zvoľte [Electronic Shutter] alebo [Auto] pre nepretržité snímanie.
 2. MENU (Camera Settings2) → [Audio signals][Off] alebo [On:other than e-shut].


Pokročilé snímanie pomocou elektronickej uzávierky: Nepretržité snímanie bez zatemnenia

Elektronickú uzávierku je možné použiť na vykonávanie nepretržitého snímania so sledovaním zaostrenia a expozície bez zatemnenia displeja.

 1. MENU (Camera Settings2) → [Shutter Type][Auto] alebo [Electronic Shutter].
 2. Otočte otočný prepínač režimov a zvoľte P (Program Auto), A (Aperture Priority), S (Shutter Priority) alebo M (Manual Exposure), potom nastavte rýchlosť uzávierky a hodnotu clony. (Napríklad: rýchlosť uzávierky 1/250 sekundy a hodnota clony F2,8)
  • Tento výrobok nenastaví expozíciu v manuálnom expozičnom režime, keď je [ISO] nastavená na inú možnosť ako [ISO AUTO].
 3. Otočte otočný prepínač režimov činnosti a zvoľte (Continuous Shooting: Hi), (Continuous Shooting: Mid) alebo (Continuous Shooting: Lo).
 4. Otočte otočný prepínač režimov zaostrovania a zvoľte AF-C (Continuous AF), potom spustite snímanie záberov.

Rada

 • Ak chcete zobraziť načasovanie snímania na displeji počas snímania bez zatemnenia, upravte nastavenie pomocou MENU (Camera Settings2) → [Shoot. Timing Disp.].
 • Ak chcete využiť schopnosti fotoaparátu, odporúčame používať pamäťovú kartu UHS-II.

Poznámka

 • Pri snímaní bez zvuku uzávierky to vykonávajte na vlastnú zodpovednosť, a to s dostatočným ohľadom na súkromie a práva na ochranu portrétu snímanej osoby.
 • Aj keď nastavíte fotoaparát na snímanie bez zvuku uzávierky, nebude to úplne nehlučné.
 • Aj keď nastavíte fotoaparát na snímanie bez zvuku uzávierky, clona a zaostrovanie budú vydávať zvuky.
 • Keď sa používa objektív kompatibilný s pohonom clony Aperture Drive v režime automatického zaostrovania AF, počas nepretržitého snímania sa môže z pohonu clony ozývať zvuk, ak sa [Aperture Drive in AF] nastaví na [Focus Priority].
 • Ak nastavíte [Audio signals] na [Off], fotoaparát nevydá zvukový signál, keď dôjde k zaostreniu objektu, alebo je v činnosti samospúšť.
 • Čím bude rýchlosť uzávierky počas snímania bez zatemnenia nižšia, tým nižšia bude obnovovacia frekvencia displeja. Ak chcete, aby bolo zobrazenie displeja plynulé kvôli sledovaniu objektu, nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky ako 1/125 sekundy.
 • Elektronická uzávierka pracuje iným spôsobom, keď je k fotoaparátu pripojený montážny adaptér.