Vloženie/vybratie pamäťovej karty

Vysvetľuje spôsob vloženia pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do výrobku.

 1. Otvorte kryt pamäťovej karty.

 2. Vložte kartu SD do slotu 1.
  • Pri použití dvoch pamäťových kariet vložte druhú pamäťovú kartu do slotu 2.

  • Vložte pamäťovú kartu so stranou kontaktov smerujúcou k vám tak, aby zacvakla na miesto.

  Typy pamäťových kariet, ktoré je možné vložiť do slotov na pamäťové karty

  Slot 1 (horný) aj slot 2 (dolný) podporujú len pamäťové karty SD (kompatibilné s UHS-II).

  • Tento fotoaparát nepodporuje médiá Memory Stick.
 3. Zatvorte kryt.

Rada

 • Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.
 • Slot na pamäťovú kartu na zaznamenávanie môžete zmeniť voľbou MENU (Setup)[Rec. Media Settings][Prioritize Rec. Media].
 • Ak chcete zaznamenať rovnaký záber na dve pamäťové karty súčasne alebo roztriediť zaznamenané zábery do dvoch slotov na pamäťové karty podľa typu záberov (statický záber/videozáznam), zvoľte MENU (Setup) → [Rec. Media Settings][Recording Mode].

Vyberanie pamäťovej karty

Otvorte kryt pamäťovej karty a uistite sa, že kontrolka prístupu (A) nesvieti a potom jedným jemným potlačením pamäťovej karty ju vyberte.