WB bracket

Nasnímajú sa celkovo tri zábery, každý s odlišnými farebnými tónmi podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra.

  1. Zvoľte (Stupňovanie) otočením otočného prepínača režimov činnosti.
    • Otočte otočný prepínač režimov činnosti pri súčasnom držaní stlačeného tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov činnosti.
  2. MENU (Camera Settings1) → [Bracket Settings][Bracket Type][WB bracket] → požadovaný režim.
    • Prostredie nastavenia pre [Bracket Type] je možné zobraziť stlačením tlačidla Fn.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Podrobnosti položky ponuky

White Balance Bracket: Lo:
Nasníma sa séria troch záberov s malými zmenami vo vyvážení bielej farby (v rámci rozsahu 10MK-1*).
White Balance Bracket: Hi:
Nasníma sa séria troch záberov s veľkými zmenami vo vyvážení bielej farby (v rámci rozsahu 20MK-1*).

* MK-1 je jednotka, ktorá uvádza schopnosť filtrov na konverziu farebnej teploty a uvádza rovnakú hodnotu ako „mired“.

Poznámka

  • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.