Notificare cu privire la licențe

Despre Licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software.
Citiți conținutul licenței.
Accesați următoarea adresă URL pentru a citi conținutul licenței.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Disclaimer privind serviciile oferite de terți

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.