Despre ghidarea vocală

Conform setărilor de fabrică, când setul de căști este purtat, veți auzi ghidarea vocală în limba engleză via setul de căști. Conținutul ghidării vocale este explicat între paranteze.
Puteți modifica limba ghidării vocale și puteți porni/opri ghidarea vocală utilizând aplicația „Sony | Headphones Connect”. Pentru mai multe detalii, consultați ghidul de asistență al aplicației „Sony | Headphones Connect”.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Veți auzi concomitent ghidarea vocală prin unitatea stângă și dreaptă a setului de căști în următoarele situații.

 • La activarea modului de asociere: „Bluetooth pairing” (Asociere Bluetooth)
 • La stabilirea unei conexiuni Bluetooth: „Bluetooth connected” (Bluetooth conectat)
 • La întreruperea unei conexiuni Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Bluetooth deconectat)
 • La activarea funcției de anulare a zgomotului: „Noise canceling” (Anulare zgomot)
 • La activarea modului Sunet ambiental: „Ambient sound” (Sunet ambiental)
 • La dezactivarea funcției de anulare a zgomotului și a modului Sunet ambiental: „Off” (dezactivare)
 • Când Google Assistant nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă utilizați senzorul tactil de pe unitatea setului de căști configurată pentru funcția Google Assistant: „The Google Assistant is not connected” (Google Assistant nu este conectat)
 • Când Google Assistant nu este disponibil în timpul actualizării software: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Google Assistant nu este disponibil în cursul actualizării. Așteptați până când actualizarea se finalizează.)
 • Când Amazon Alexa nu este disponibil pe smartphone-ul conectat la setul de căști chiar dacă utilizați senzorul tactil de pe unitatea setului de căști configurată pentru funcția Amazon Alexa: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Fie dispozitivul mobil nu este conectat, fie trebuie să deschideți aplicația Alexa și să încercați din nou)

Veți auzi ghidarea vocală prin unitatea stângă și dreaptă a setului de căști în următoarele situații. Atunci când purtați o singură unitate a setului de căști, veți auzi o ghidare vocală din acea unitate.

 • Când setul de căști este pornit: „Power on” (Pornire)
 • La oprirea cu ajutorul aplicației „Sony | Headphones Connect”: „Power off” (Oprire)
 • La oferirea de informații despre nivelul rămas al bateriei setului de căști: „Battery about XX %” (Baterie aproximativ XX%) (Valoarea „XX” indică nivelul aproximativ de încărcare rămas. Utilizați ca o estimare brută.) / „Battery fully charged” (Baterie încărcată complet)
 • Când nivelul rămas al bateriei setului de căști este redus: „Low battery, please recharge headset” (Baterie slabă, încărcați setul de căști)
 • La oprirea automată din cauza nivelului scăzut al bateriei setului de căști: „Please recharge headset. Power off” (Încărcați setul de căști. Oprire)

Notă

 • Schimbarea limbii pentru ghidarea vocală durează aproximativ 20 minute.
 • Când inițializați setul de căști pentru a reveni la setările din fabrică după ce schimbați limba ghidării vocale, limba va reveni, de asemenea, la setarea din fabrică.
 • În cazul în care ghidarea vocală nu poate fi auzită chiar și după schimbarea limbii sau actualizarea software-ului setului de căști, așezați setul de căști în husa pentru încărcare pentru a-l opri, apoi îndepărtați setul de căști din husa pentru încărcare pentru a-l porni din nou.